Triage Vragenlijst
Triage Questions
Triage-Fragen
Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
Did you experience one of the following symptoms within the last 24 hours? A cold, cough, shortness of breath and / or fever (38 degrees Celsius or higher)?
Haben Sie in die letzten 24 Stunden oder in diesem Moment eine oder mehrere (leichte) Symptome wie: Nasenkälte, Husten, Verstopfung und/oder Fieber (ab 38 grad Celsius)
Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Do you currently have a housemate / family member with a fever and / or shortness of breath?
Haben Sie in diesem Moment ein Mitbewohner oder Familienmitglied der Fieber und/oder Gesundheitsbeschwerden hat?
Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Have you had the new coronavirus (diagnosed with a lab test) and has it been diagnosed in the past 7 days?
Ist das Coronavirus bei Ihnen festgestellt worden (durch einen Labortest) und ist das Virus in die letzten 7 Tage festgestellt?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 7 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Do you have a housemate / family member with the new coronavirus (determined by a laboratory test) and did you have contact with this housemate / family member less than 7 days ago while he / she still had symptoms?
Haben Sie ein Mitbewohner/Familienmitglied der das Coronavirus hat (festgestellt durch ein Labortest) und haben Sie in die letzten 7 Tage Physischer Kontakt gehabt während er/sie nog Beschwerden gehabt hat?
Bent u in thuisquarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Are you in home quarantine because you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the new corona virus?
Sind Sie in selbstquarantäne weil Sie direkter Kontakt gehabt haben mit jemanden wobei das Corona Virus festgestellt worden ist?
Bent u in de afgelopen 14 dagen in een land geweest met een verhoogd risico op COVID-19 (land met een oranje of rood label?)
Have you been to a country with an increased risk of COVID-19 in the past 14 days (country with an orange or red label?)
Sind Sie in die letzten 14 Tagen in einem Land gewesen mit einem erhöhrten Risiko auf COVID-19 (Länder mit einer Roten oder Orangen Indikation)?
Voldoet jullie groep aan minimaal één van de volgende uitspraken?
1. Onze groep bestaat uit meer dan 4 personen.
2. Onze groep behoort niet tot hetzelfde huishouden.
Does your group comply with at least one of the following statements?
1. Our group consists of more than 4 people.
2. Our group does not belong to the same household.
Entspricht Ihre Gruppe zu mindset eine der folgenden Aussagen?
1. Unsere Gruppe besteht aus mehr als 4 Personen
2. Unsere Gruppe gehört nicht zum selben Haushalt
Heeft u er bezwaar tegen het doorgeven van deze informatie aan de GGD voor eventueel bron- en contactonderzoek?
Do you object to us passing on this information to the GGD for possible source and contact investigation?
Sind Sie damit einverstanden wenn wir diese Informationen weiterleiten zur GGD (Gesundheitsinstitut der Gemeinde) für Quellen- und Kontaktforschung?
Toegang akkoord
Access granted
Zugriff gewährt